Sıcaklık Takip Sistemi

Sıcaklık Takip Sistemi

 

Sıcaklık takip sistemleri birçok uygulamada kaliteyi arttıran en önemli unsurlardan birisidir. Bu kaliteyi arttıran unsur zaman içerisinde yasal bir yükümlülük olarakta karşımıza çıkacaktır.

 

Erbul Sıcaklık Takip Sistemi ile çeşitli niceliklerin takip problemlerine ekonomik ve kararlı çözümler üretiyoruz. Çözümlerimizi oluştururken farklı uygulamaların yöntemlerini göz önünde bulunduruyor ve tasarımlarımıza yansıtıyoruz. Bu nedenle onlarca farklı sektörün sıcaklık takip problemine çözüm üretebiliyoruz.

 

Erbul Sıcaklık Takip Sistemi terminal, sensör ve yazılım olmak üzere üç modulden oluşmaktadır.

 

Terminal - Kendisine bağlı bulunan sensörlerden gelen verileri toplamak için kullanılır. Terminal bu verileri geldiği kaynaklara göre işledikten sonra merkezi yazılıma kablosuz olarak GSM veya Ethernet üzerinden gönderimini sağlar.

 

Sensör; Bulunduğu ortamın sıcaklık değer bilgisi algılaması için kullanılır. Sensör RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi ile kablosuz olarak bağlı olduğu terminale bu sıcaklık değer bilgisini aktarır.

 

Yazılım; Web tabanlı bir uygulama üzerinden terminal ve sensörleri gelen verileri takip edilebilecek ve cihaz konfigurasyonları yapılır. Ayrıca anlık ve arşiv sıcaklık verilerini görmesine olanak tanır.

 

Cihaza Ait Teknik Özellikler

 

       -  GSM ve Ethernet özellikli olmak iki çeşit terminal vardır.

 

       -  Bir terminale 12 adete kadar sensör tanımlanabilir.

 

       -  Terminaller 100 metre çapındaki sensörlerden veri alabilir.

 

       -  Terminaller elektrik kesintisinde 8 saatte kadar kesintisiz hizmet verebilir.

 

       -  Sensörler 0.5°C hassasiyet ile -80°C and +105 °C arasında okuma                         gerçekleştirebilir.

 

       -  Sensör donanımı bir pil ile 5 yıla kadar veri gönderebilir.

 

       -  RFID teknolojisi ile haberleşen sensör sayesinde kablolama işlemine gerek            yoktur.

 

        -  Sunucu ile herhangi bir bağlantı problemi durumunda terminal 50 saatlik                sıcaklık verisini hafızasında tutabilir.

 

 

Yazılıma ait özellikler

 

-         Web uygulaması birden fazla kullanıcıya sisteme giriş izini verir.

 

-         Kullanıcı yetkilendirme yardımıyla sistemin yönetimi ve kullanımı kolaydır.

 

-         Sistem binaya yerleştirilen sensörler için depo ve dolap tanımlanmasına izin                verir.

 

-         Sistem sensörlerin terminal ve dolapların arasında esnek bir şekilde                             değiştirilmesine izin verir.

 

-         Tüm terminaller ve sensörler uygulama üzerinden yönetilir ve yapılandırılır.

 

-         Kullanıcılar web uygulama üzerinden her sensörün sıcaklık alarmları için üst ve            alt limitlerini tanımlayabilir.

 

-         Bağlantı problemleri veya limit aşımlarında farklı tipte uyarı ve hata mesajları              oluşturur.

 

-         Tüm uyarı mesajları SMS, E-Mail ve sesli çağrı ile kullanıcıya iletilebilir.

 

-         Kullancılara sensörler atanabilir. Böylece uyarı mesajları sadece tanımlanan                 kullanıcılara iletir.

 

-         Sistem bulut uygulaması olduğundan, internet bağlantısı olan herhangi bir                  yerden verilere erişilebilir ve izlenebilir.

 

-         Sistem, anlık verilerin yanı sıra sistemdeki tüm arşivlenmiş verileri içeren                     zengin raporlama hizmetleri ve araçları da sunmaktadır.

 

-         Tüm raporlar liste ve grafiksel olarak gösterilebilir. Ayrıca raporları kullanıcı                  Excel, Pdf gibi farklı formatlarda indirebilir.

 

-         Sistem mimarisi daha fazla geliştirme ve özellik eklemeyi desteklemektedir.                Böylece kullanıcı gereksinimleri kolayca eklenebilir.

 

 

Erbul Sıcaklık Takip Cihazı Kullanım Alanları

 

Çeşitli sektörlerin operasyonları göz önünde bulundurularak kullanım alanlarının bazıları aşağıda listelenmiştir.

 

-         Sağlık Kuruluşları

 

-               Kan dolapları

 

-               Aşı ve Anti Serum saklanan dolaplar

 

-               Laboratuvar kitlerinin saklandığı dolaplar

 

-               Ameliyathaneler ve doğumhaneler

 

-               Yoğun bakım odaları

 

-               Hasta bekleme salonları

 

-               Laboratuvar cihazlarının çalıştığı mekânlar

-         Gıda Üreticileri

 

-               Et ve balık ürünlerinin depolandığı dolaplar

 

-               Süt ve süt ürünlerinin depolandığı dolaplar

 

-               Buzhaneler

 

-         İlaç Üreticileri ve depoları

 

-               İlaç Üretimi ve ambalajlama alanları

-               İlaç depolama alanları

-               Katma değerli hizmet verilen alanlar

 

-         Tarım ve Hayvancılık

 

-               Örtü altı tarım (sera) yapılan yerler

 

-               Hayvan ağıl ve kümesleri

 

-               Kesimhane gibi sıcaklık şartı olan mekânlar

 

-               Süs balığı üretme çiftlikleri

 

-               Soğuk hava şartlı araçlar

 

-               Bitki büyütme odaları

 

-               Hayvansal gübre üretim tesisleri

 

-         Bilişim Sistemleri

 

-               Sıcaklık şartlı sistem odaları

 

-               Sunucu kabinleri

 

 

Referanslar

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı – Gıda Bölümü ve Laboratuvarı

 

Cumhurbaşkanlığı gıda bölümündeki ve laboratuvarındaki dolapların ve soğuk odaların sıcaklık takiplerinin yapılması amacıyla 26 adet sensör ve terminaller ile sıcak takip sistemi kurulmuştur.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Aşı ve Anti Serum Soğuk  Zincir ve Stok Yönetim Sistemi projesini yürütmekteyiz. Bu proje kapsamında 12000 birimde (Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, İl Aşı Depoları, Nakil Araçları vs.) sistem uygulamaya alınmıştır.

 

Akabinde Türkiye de aşı ve anti serum uygulanan tüm birimlerde de (Özel Hastane, Cezaevi, Devlet Hastanesi, Askeri Birlikler vs.) sistem uygulamaya alınmıştır.

Bu proje sayesinde aşıların ülkeye girişinden aşıyı uygulama safhasına kadar dakikada bir sıcaklık değerleri toplanmaktadır. Geçen süreçte aşının hangi sıcaklıklara maruz kaldığı görülecek ve belirlenen sıcaklık değerlerinin dışına çıkmış aşıların uygulanmasının önüne geçilecektir. Proje kapsamında soğuk hava depolarında saklanan aşıların sıcaklık limit aşımı, elektrik kesintisi, son kullanma tarihi ve belirlenen kriterler doğrultusunda alarm durumları oluştuğu anda sistemde kayıtlı 22000 kullanıcı arasından sorumlu görevliye ananda iletilerek olay bazlı önleyici koruma gerçekleştirilmektedir.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığ.ı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığına ait 40 laboratuvar, 3 adet sıcak oda, 7 adet soğuk oda ve 143 adet cihaz olmak üzere toplam 193 ortamın sıcaklık takibi Erbul Sıcaklık Takip Cihazı tarafından sağlanmaktadır.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Gıda Bölümü

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yemekhanesinde bulunan 4 adet soğuk hava deposunun sıcaklık takibi Erbul Sıcaklık Takip Cihazı tarafından sağlanmaktadır.

Erbul Yazılım